Blog

Jak funguje energetická komunikace v nefyzickém těle?

Jak myslíme a cítíme, tak se nám to projevuje v životě a na našem zdraví. Je potřeba si uvědomit, že naše existence je tvořena více úrovněmi a ty navzájem komunikují. I tata komunikace podlé oněm universálním zákonům a zásadním způsobem ovlivňuje naše zdraví.

Jak funguje energetická komunikace ve fyzickém těle?

Zde je důležité se podívat, jak je řízeno naše fyzické tělo. Co je to energetická komunikace na naších řídicích systémech resp. nervovém, hormonálním a imunitním systému. Případně komunikace uvnitř buňky,... Jde o voný přepis článku pro časopis Vědomí z října 2015.

Co je to energetická komunikace?

Je to úvodní článek popisující naši existenci jako energetické bytosti. Popisující, jak důležité je pro náš život energetická komunikace. Zde je popsáno jak jsem k tomu přišel a základní obecné zákony, které toky energii řídí. Je to psáno pro časopis Vědomí v záři 2015.