Základní pohled na život jako na energii, která tvoří v marko i mikroprostoru své systémy. Předložím důkazy, že platí jedny věčné universální zákony pro vědy a věrouky, pro materialistické i idealistické vnímání světa, propojení fyziky a metafyziky a řada dalších důkazů vztahující se k dosud neobjasněným jevům

V této kategorii nejsou žádné produkty.