Základní pohled na ekonomické, finanční toky skrze věčné zákony PANSOFIE, komentář k současné mainstreamové ekonomické teorii a praxi, energetické finanční toky v makrosystémech a mikrosystémech, specifické projektové řízení pro firmy, diagnostika a terapie pro firmy

V této kategorii nejsou žádné produkty.