3. díl Pansofia o komunikaci v jemnohmotném těle

Pojďme si nejdříve uvést příklad. Představte si, jste na někde na chatě. Je zima. Vy musíte zatopit v kamnech a nejprve si musíte nasekat dříví. Přesto, že jste to třeba nikdy nedělali. Je pravděpodobné, že jste to viděli alespoň ve filmu. V každém případně Vás rodiče či škola připravila na různé situace, i když si to možná neuvědomujeme. 

Nejprve budete hledat sekeru, pak půjdete hledat dřevo na sekání. Při pohybu sekerou budete využívat fyziky, gravitačního zákona. Sekera určitě bude železná a ne gumová nebo dřevěná, protože chemie říká, že čím to poleno rozseknete. Biologické zákony Vám říkají, že se nesmíte seknout do ruky či nohy, protože jinak ohrožujete své zdraví. Víte, pokud by se to na neštěstí stane, že Vaše společenské postavení bude ohroženo. Zřejmě byste museli změnit své pracovní aktivity, alespoň na nějaký čas. Jinými slovy řečeno, o fyzikálních vědách každý více či méně něco víme. Dnešní hmotný svět a pohled na život nás tomu učí.         

Nyní se ptám. Co víme o mentálním, psychickém či duševním zdraví? Co nás rodiče, škola, život naučili o těchto pojmech. Cítíme, že každý výše uvedený pojem popisuje jinou úroveň naší existence a asi i vnímání světa a života. Hledejme, co je podstatou energií na této úrovni existence. Podívejme se, co dalšího ovlivňuje naše zdraví. Odpověď Vám nabídnu v následujících řádkách.

Úvodním příběhem jsem chtěl poukázat, jak velký pozor si dáváme, pokud pracujeme se sekerou, abychom si neublížili. Jde o nám známou úroveň života. Na jemno-hmotné úrovni naší existence se však mnohokrát oháníme sekerou a sekáme a sekáme. Nemusíme si uvědomovat, zda si ubližujeme nebo si vytváříme lepší podmínky pro život. Jemno-hmotnou sekerou v našich rukách jsou naše myšlenky a emoce. Jak myslíme a prožíváme, tak jsou naše jemno-hmotná těla lépe či hůře energeticky napojena. To následně ovlivňuje, zda jsou více aktivní či pasivní. Energie protékají čakrami, skrze meridiány a jednotlivá jemno-hmotná těla. Tak jako naše hrubo-hmotné tělo potřebuje zem, vzduch a vodu, které nás obklopují a jsou naší součástí, tak i jemno-hmotné energie nás obklopují, vstupují do nás, protékají námi a tím komunikují.

Vyzkoušejte si následující pokus. Určitě máte doma kytku. Postavte ji k bílé zdi. Nemáte-li kytku, požádejte někoho z rodiny. Nyní se na kytku zadívejte a sledujte kontury kolem listů či těla, nejlépe kolem hlavy proti bílému pozadí zdi. Věřím, že uvidíte, jak kytka případně člen Vaší rodiny vyzařuje energii. Pokud je tato záře u kytky do žluta, tak ji nevracejte na stejné místo a najděte pro ni jiné. Na původním místě se kytce moc nelíbí. Živá i neživá příroda využívá, pracuje a vyzařuje tyto jemno-hmotné energie. Naše aura je projevem proudění jemno-hmotné energie v nás. Citlivější lidé mohou vidět i více vrstev aury, případně i čakry na lidském těle.

Na různých místech, především pak na východní polokouli se tato energie může nazývat tao, chci nebo reiki. Vím, pro mnoho z Vás nyní nosím dříví do lesa. Touž jistě znáte.

Nabízím Vám relativně jednoduché řešení, které pod jednu střechu universálních věčných zákonů spojí všechny fyzikální a metafyzické vědy, chcete-li vědu a věrouku. Spojuji materialistickou a idealistickou filosofii. Ptáte se: „K čemu Vám to bude? No, známe-li zákonitosti, pak můžeme vědomě říci, co je pro člověka, přírodu i jemno-hmotné bytosti dobré a co špatné. Už jsem Vám dával příklad s naším počítačem, který je složen z hardwaru, které je jeho hmotným, viditelným tělem a ze softwaru, který je jeho duší, nehmotnou a neviditelnou. Dále jsme pak napojeni na ducha, chcete-li vyšší bytosti, nadsystémy. Všichni zřejmě rozumí tomu, že se musí starat o obě své složky svého počítače.      

Nyní uvedu vysvětlení, co je to za energie. V roce 2006 byla objevena poslední částice z 16 kvantových částic, které tvoří celý hmotný vesmír. Představte si, že tyto částice jsou velké, těžké a pomalé, což vytvoří určité množství celkové energie. Všechny tyto částice položíme na jednu stranu obrovské váhy a na druhou stranu umístíme tzv. super-symetrické částice. Ke každé této částici vytvoříme energeticky inverzní, nepřímo úměrnou částici. Jinými slovy dostaneme 16 částic, které jsou malé lehké, ale velmi rychlé. Nyní jsme na té obrovské váze globální energetickou rovnici. Obě strany váhy budou v energetické rovnováze. 16 známých těžkých a pomalých částic tvoří vše fyzikální a 16 lehkých a rychlých tvoří vše metafyzické. Jinými slovy polovinu naší existence tvoří 16 hrubo-hmotných částic tvořící náš hardware a druhou polovinu tvoří 16 jemno-hmotných částic vytvářející náš software.

Tato jednoduchá stavebnice Bohu a jemu podřízeným bytostem resp. i nám umožňuje postavět vše, co známe a možná i co ještě neznáme. Na základě této konstrukce, lze dokázat fungování astronomie stejně jako astrologie. Tento svět metafyziky je stejně bohatý a různorodý jako nám známý hmotný svět a můžeme ho nyní vědecky zkoumat.

Nabízím Vám energetickou strukturu systému, světa, Universa, který sám se sebou ve svých podsystémech komunikuje a vytváří hrubo-hmotný a jemno-hmotný svět. Poznání nyní nabízí úplně novou logiku existence. Objevy posledních 20 let to potvrzují. Například ve fyzice bylo objeveno, že černé díry ve vesmíru jsou obousměrné. 5 strunových teorií bylo spojeno a vznikla nové M teorie jako energetická rovnice a dostáváme se k tomu, že můžeme navrhovat, co bylo resp. je před Velkým třeskem.

Vraťme se, ale k medicíně. Západní medicína se primárně zabývá diagnostikou a léčením hrubo-hmotného těla. Východní medicína se naopak primárně zabývá toky jemno-hmotných energií. Čínští lékaři nesměli provádět pitvy déle než západní lékaři.

Vidíme, že své místo má už i celostní či kauzální medicína. Cítíme, že je potřeba udržovat zdravé všechny složky naší existence jako je tělo, duše i napojení na ducha. Pokud všechny složky navzájem komunikují, energie proudí, pak jsme zdraví. Pokud dojde k blokaci energie, pak začne růst riziko onemocnění. Zablokované části naší existence začínají mít problémy. Je to ve své podstatě velmi jednoduché a logické. Máme svá vzájemně komunikující hrubo-hmotná a jemno-hmotná těla.

V průběhu vývoje embrya v děloze vznikají jednotlivé orgánové soustavy jako cévní, lymfatický, kosterní, svalový,.. systémy a na jemno-hmotné úrovni vznikají a ihned se zapojují do energetické výměny jemno-hmotná těla. Při prvním nádechu dítěte se připojuje tzv. 9. tělo.

Uvedu příběh. Kamarádka byla podruhé těhotná a čekala kluka. První těhotenství proběhlo úplně v pohodě. I druhý porod byl v pořádku. Malého synka měli necelý týden doma a museli ho odvést do nemocnice. Volala mi a prosila o pomoc, abychom se pokusili podívat, co se vlastně děje a proč. Každý člověk předtím než vstoupí znova do tohoto světa resp. před početím, sepisuje pracovní smlouvu, co bude ve svém nastávajícím životě konat. Teprve po odsouhlasení všech podmínek „smlouvy“ dochází, k postupnému vývoji embrya resp. spojování hmotných a jemno-hmotných těl.       

Co se stalo malému Péťovi na hrubo-hmotných tělech? Měl zavřený průchod mezi tenkým a tlustým střevem. Trávicímu traktu odpovídá třetí úroveň jemno-hmotného astrálního těla a zde byla blokována vzájemná komunikace. Lékaři udělali to, co udělat museli. Operativně zprůchodnili střeva. My jsme ještě hlásili, že podobný problém je na 9 těle resp. na úrovni koncového mozku. Říkali jsme, že vznikne problém s hlavou, aby to hlídali. Bohužel se to nepodařilo uhlídat. Po 14 dnech se Péťovi velmi zvětšila hlavička. Došlo k tomu, že mozkomíšní mok, který je produkován šedou kůrou mozkovou, se má opět zpět vstřebávat. Tato funkce byla poškozena a mozkomíšní mok se městnal pod lebkou a tlačil na ni. Došlo k hematomu a opět byl potřeba operativní zákrok. Péťovi je dnes už 12 let a je to šikovný kluk. Je důležité říci, že vše má své důvody – vztah hrubo-hmotný a jemno-hmotných těl. Některé události změnit opravdu v přítomném čase nemůžete. Mohli bychom je pozměnit, pokud bychom věděli více o zákonitostech a tím i reálných následcích akcí a reakcí v tomto rozměru existence. Znalosti a dovednosti nám pomáhají v připravenosti na život a mnohdy můžeme tyto události opravdu změnit.

 Pro obě formy naší existence energie platí stejné universální a věčné zákony. Známe-li tyto zákony, pak jsme schopni lépe udržovat své zdraví. Pokud neznáme zákony, pak se nevědomě můžeme dopouštět chyb.

Existují citliví lidé, kteří svými schopnostmi vidí, cítí tyto formy energií. Dnes jsou již na trhu přístroje, které Vám vyfotí auru či změří toky na meridiánech. Poznání se stále vyvíjí vpřed. Je potřeba jen být otevřený novému poznání a neblokovat ho.

Žijeme ve vesmíru, což je nejvzdálenější 7. vrstva Universa. Nad námi je úžasně bohatý jemno-hmotný svět, o kterém mluví jednotlivé věrouky. Jsme on-line napojeni na tyto sféry v 6. až 1. prostoru Universa. Naše jemno-hmotná těla jsou primárně napojena na tyto vyšší formy energie, chcete-li bytosti. Podívejme se na vitráž z chrámu Sv. Víta. Náš vesmír resp. 7. prostor je nejspodnější vrstvou v okně.

 

Naše zdraví, náš život je součástí této energetické struktury.

 

Energie z vyšších prostorů procházejí nejprve jemno-hmotnými úrovněmi naší existence přes 7. čakru. Ta má 960 energetických kanálů a je napojena na všechny úrovně bytostí v Universu. Jsme tedy přímo napojeni na energie vyšších sfér a zároveň přijímáme energii naší planety Země 4. čakrou.

 

Naše zdraví je přímo závislé na správném fungování našich energetických bran ( čaker ) a kanálů. To můžeme přirovnat ke komunikačním tokům ve hmotném těle, jak jsme o tom hovořili. Jsou-li čakry zdeformované, zablokované, pak toky na meridiánech jsou nedostatečné a dochází k onemocnění.

Energetická komunikace probíhá na všech jemno-hmotných tělech od vyššího vědomí, přes intuitivní, karmické, mentální, astrální, emoční až fyzickému tělu resp. až do jemno-hmotných struktur buněk. Tyto energie ovlivňují hmotnou úroveň buňky, orgánů a orgánových soustav těla a celé to reaguje, komunikuje v akcí a reakcí na všech úrovních existence. Je to úžasná dokonalá souhra, která je postavena energetické komunikaci. Jen opakuji, že Němečtí vědci mají důkazy života po smrti.

Existuje řada diagnostických a terapeutických metod, které pracují s jemno-hmotnými úrovněmi našich těl a které nabízí uvolnění těchto energii a nastolení energetické rovnováhy. Můžeme uvést metody alespoň některé jako one brain, rodinné konstelace, regrese, …. a samozřejmě metody dle tradiční čínské medicíny, měření energií Yinu a Yangu v mediánech resp. v jednotlivých jemno-hmotných tělech. Každá z těchto metod je vhodná pro jen určité diagnózy a terapie. Je potřeba pečlivě volit terapeutické metody.

Energie Yinu je symetrická k aktivitě parasympatiku nervového systému a anabolických hormonů.

Energie Yangu je symetrická k aktivitě sympatiku nervového systému a katabolických hormonů.

Základem je obnova komunikace ve všech tělech a nejen mezi nimi.

Máme-li určité povědomí o našem Bytí v prostoru a čase. Jsme-li ochotni připustit, že platí určité universální zákony, pak máte možnost ověřit si stav Vašeho zdraví i podle energetické medicíny ve všech jejích podobách. Můžete snáze najít příčiny nemocí a následně doplnit léčbu o určitou terapeutickou metodu. Můžete začít s léčbou dříve, než se ukáže na hrubo-hmotné rovině. Můžete kontrolovat průběh a úspěšnost Vámi nebo lékařem zvolené léčby.

Stejně jako ve své rodině, ve společnosti se snažíme vytvářet podmínky pro náš život a pro své děti, stejným způsobem je důležité vytvářet podmínky na naše podsystémy, které pro nás pracují a tvoří základ našeho zdraví.

V příštím díle se posuneme od zdraví k našim dětem a naší budoucnosti v podobě fungování universálních zákonů ve výchově a vzdělávání. Jde o to, jak dále budeme plnit naši pracovní smlouvu sami se sebou a s Bohem.