Recent posts

Jak funguje energetická komunikace v nefyzickém těle?

Jak myslíme a cítíme, tak se nám to projevuje v životě a na našem zdraví. Je potřeba si uvědomit, že naše existence je tvořena více úrovněmi a ty navzájem komunikují. I tata komunikace podlé oněm universálním zákonům a zásadním způsobem ovlivňuje naše zdraví.

Jak funguje energetická komunikace ve fyzickém těle?

Zde je důležité se podívat, jak je řízeno naše fyzické tělo. Co je to energetická komunikace na naších řídicích systémech resp. nervovém, hormonálním a imunitním systému. Případně komunikace uvnitř buňky,... Jde o voný přepis článku pro časopis Vědomí z října 2015.