PANSOFIA přednášky Zvětšit

PANSOFIA přednášky

Rád bych Vám nabídnul přednášky. Bude-li zájem i mimo Prahu. Je připraveno 5 základních okruhů aplikace Pansofie v životě:  
1) ve fyzickém, psychickém a mentálním zdraví
2) ve výchově a vzdělávání
3) ve společnosti pro řešení konfliktů v rodinách, firmách
4) v makroekonomice i mikroekonomice                                                                 5) základ teorie (jedny věčné zákony)

PANSOFIA ve vztahu ke zdraví člověka

Obsah : výklad k propojení pojetí západní a východní medicíny, příklady a aplikace, 7 fází léčby, obnova komunikace na nervovém, hormonálním a imunitním systému ve hmotném těle a obnova komunikace nejen na meridiánech. Vytváření prostředí pro obnovu komunikace. Specifická diagnostika a terapeutické postupy. Nový pohled na fyzické, psychické a mentální zdraví člověka.

PANSOFIA ve vztahu k výchově a vzdělávání

 Obsah : jak oživit výuku, základ Komenského škola hrou, teorie a práxe emočních, vztahových, rozhodovacích a odpovědnostních her, aplikace pro mateřské a základní školy

PANSOFIA ve vztahu k komunikaci v rodině, firmě

Obsah : pohled na energetické toky a bloky v komunikaci, vznik konfliktu a správná diagnostika bloků v komunikaci, možnosti řešení pro uvolnění komunikačních bloků a zvolení správné terapie, i speciální postupy ADR a mediace a další pohled na energetickou komunikaci ve společnosti

PANSOFIA ve vztahu k makroekonomice a mikroekonomice

Obsah : základní pohled na ekonomické, finanční toky skrze věčné zákony PANSOFIE, komentář k současné mainstreamové ekonomické teorii a praxi, energetické finanční toky v makrosystémech a mikrosystémech, specifické projektové řízení pro firmy, diagnostika a terapie pro firmy

PANSOFIA – základ teorie jako filosofického směru

Obsah : základní pohled na život jako na energii, která tvoří v marko i mikroprostoru své systémy. Předložím důkazy, že platí jedny věčné universální zákony pro vědy a věrouky, pro materialistické i idealistické vnímání světa, propojení fyziky a metafyziky a řada dalších důkazů vztahující se k dosud neobjasněným jevům

Přednáška ke zdraví Přednáška ke zdraví
Přednáška k výchově, vzděláváníPřednáška k výchově, vzděláváni
Přednáška ke komunikaciPřednáške ke komunikaci
Přednáška k ekonomicePřednáška k ekonomice
Přednáška k základům PANSOFIEPřednáška k základům PANSOFIE

Send to a friend

PANSOFIA přednášky

PANSOFIA přednášky

Rád bych Vám nabídnul přednášky. Bude-li zájem i mimo Prahu. Je připraveno 5 základních okruhů aplikace Pansofie v životě:  
1) ve fyzickém, psychickém a mentálním zdraví
2) ve výchově a vzdělávání
3) ve společnosti pro řešení konfliktů v rodinách, firmách
4) v makroekonomice i mikroekonomice                                                                 5) základ teorie (jedny věčné zákony)

Recipient :

* Required fields

Cancel or