Zvětšit

Seminář k metodám s emoční pamětí

Metoda one brain,  regrese či rodinné konstelace jsou výborné k nalezení bloků v emoční  paměti. Tyto metody nabízejí cestu, jak postupně  neutralizovat  negativní resp. blokující zkušenosti. Tyto metody pracují se všemi fázemi léčby. Očišťují paměť. Vědomě aktivujme naše podsystémy, které se podílejí na procesech tvorby vědomí a ukládání do podvědomí. Aktivujme své energetické toky.

Obnovme dynamiku přirozených akcí a reakcí. Vytvářejme vhodné podmínky pro náš život. Všechny metody jsou využitelné při všech stádiích léčby.

1. při preventivní analýze potenciálních emočních bloků.

2. v situacích, kdy naše tělo, pocity signalizují rostoucí strach či stres.

3. v okamžiku, kdy nám byla diagnostikována nemoc

4. v situaci, kdy nemoc již dlouho omezuje náš život.   

Send to a friend

Seminář k metodám s emoční pamětí

Seminář k metodám s emoční pamětí

Metoda one brain,  regrese či rodinné konstelace jsou výborné k nalezení bloků v emoční  paměti. Tyto metody nabízejí cestu, jak postupně  neutralizovat  negativní resp. blokující zkušenosti. Tyto metody pracují se všemi fázemi léčby. Očišťují paměť. Vědomě aktivujme naše podsystémy, které se podílejí na procesech tvorby vědomí a ukládání do podvědomí. Aktivujme své energetické toky.

Recipient :

* Required fields

Cancel or