Zvětšit

Seminář k metodám s mentální pamětí

Používání meditace, afirmací, Loydova léčebného kódu, algorytmu dle Pansofie, ale i pomocí homeopatie lze realizovat všechny fáze léčby. Paměť můžete postupně očistit. Můžete aktivovat každou část pro ukládání zkušeností do vědomí následně do podvědomí. Můžete pracovat na přílivu energie.

Obnovme dynamiku přirozených akcí a reakcí. Vytvářejme vhodné podmínky pro náš život. Všechny metody jsou využitelné při všech stádiích léčby.

1. při preventivní analýze potenciálních emočních bloků.

2. v situacích, kdy naše tělo, pocity signalizují rostoucí strach či stres.

3. v okamžiku, kdy nám byla diagnostikována nemoc

4. v situaci, kdy nemoc již dlouho omezuje náš život.   

Send to a friend

Seminář k metodám s mentální pamětí

Seminář k metodám s mentální pamětí

Používání meditace, afirmací, Loydova léčebného kódu, algorytmu dle Pansofie, ale i pomocí homeopatie lze realizovat všechny fáze léčby. Paměť můžete postupně očistit. Můžete aktivovat každou část pro ukládání zkušeností do vědomí následně do podvědomí. Můžete pracovat na přílivu energie.

Recipient :

* Required fields

Cancel or