PROGNOS VitaloDENT

Zařízení PROGNOS VitaloDENT pracuje dle tradiční čínské medicíny se speciálním programem pro zubní lékaře. Diagnostikuje meridiány s důrazem na jejich vztahu k jednotlivým zubům resp. vztah jednotlivých orgánů ke konkrétním zubům. Program nabízí řadu dalších užitečných funkcí. Jde o německé zařízení certifikované pro lékaře v celé EU.              

Co jsou meridiány a co je ona energie, která jimi proudí

 

Východní medicína tuto energii nazývá životní energií. Má pro ni názvy jako čchi, tao, reiki,.. Meridiány jsou energetické koridory, kterými tato energie proudí. Každým živým organismem tato energie proudí, jak o tom již tisíce let přináší důkazy nejen tradiční čínská medicína. Je viditelné a změřitelné, že mrtvé tělo člověka, zvířete či rostliny ztrácí tuto životní sílu.

Tuto energii někdy nazývají kosmickou energií. Je otázkou, odkud se bere? Kde vzniká? Nabízí se řešení z pohledu kvantové fyziky resp. její teorie o super-symetrii kvantových částic. V této fyzikální konstrukci tvrdíme, že existuji dvě skupiny částic. Jedna polovina tvoří naše tělo nám známé dle západní medicíny a druhá polovina částic vytváří naše „energetické tělo“. Obě jsou navzájem propojena a ovlivňují se. Jejich vzájemná komunikace předurčuje naše zdraví.

Na úrovni biologie je naše tělo tvořeno buňkami, tkání ektodermu, mezodermu či endodermu tvořící různé organy a orgánové soustavy, které vykonávají svou samostatnou činnost, ale ve prospěch celku. Životní energie je součástí celého našeho těla. Projevy vzájemné spolupráce našich orgánů s životní energií jsou měřitelné prostřednictvím somato-viscerálních symptomů. Jsou měřitelné právě na meridiánech. 

Meridiány jsou párové energetické kanály. Jde o celou síť hlavních a vedlejších energetických toků, které jsou po našem celém těle. Meridiány jsou propojeny s orgány a jednotlivými částmi těla a proto na nich lze měřit životní sílu, aktivitu jednotlivých orgánů.

Měříme toky energie resp. cykly, ve kterých životní energie v těle skrze meridiány probíhá. Můžeme měřit výkyvy těchto toků na celém meridiánu, na jednotlivých úsecích či specifických bodech. To vše nám dává obraz o našem zdraví resp. zdraví jednotlivých orgánů.

Životní energie, která proudí tělem lze rozdělit na energii Yinu a Yangu. Yin je energií tvořivou a regenerující stejně jako aktivita parasympatiku na nervovém systému a anabolických hormonů endokrinního systému podle západní medicíny. Yang je naopak energií štěpení, destrukce, uvolňování a spotřeby energie, což můžeme přirovnat aktivitě sympatiku či katabolických hormonů podle západní medicíny.

Všechny tyto projevy životní síly v nás jsou možné měřit zařízením PROGNOS a speciálními programy pro různé aplikace dle tradiční čínské medicíny. Speciálními programy jsou VitaloMED, VitaloDENT, VitaloNUTRI, VitaloBALANCE a další. Tyto programy Vám umožní nejen diagnostikovat Vaši životní energii ve vztahu k Vašemu zdraví a jednotlivým orgánům. Můžeme diagnostikovat rostoucí riziko vzniku nemoci a zároveň sledovat úspěšnost zvolené léčby následnými reakcemi Vaší životní energie ve Vašem organismu.

Send to a friend

PROGNOS VitaloDENT

PROGNOS VitaloDENT

Zařízení PROGNOS VitaloDENT pracuje dle tradiční čínské medicíny se speciálním programem pro zubní lékaře. Diagnostikuje meridiány s důrazem na jejich vztahu k jednotlivým zubům resp. vztah jednotlivých orgánů ke konkrétním zubům. Program nabízí řadu dalších užitečných funkcí. Jde o německé zařízení certifikované pro lékaře v celé EU.              

Recipient :

* Required fields

Cancel or