Pansofia

Jak funguje energetická komunikace v nefyzickém těle?

Jak funguje energetická komunikace ve fyzickém těle?

How does it work?